Manual

True to Age, True to Gender

Ce ar trebui să știe formatorii din domeniul educației adulților și dezvoltatorii de programe despre capitalul de gen, problemele sociale și valorile femeilor vârstnice

INDEX

Adevăr despre vârstă, adevăr despre gen. Ce ar trebui să știe formatorii din domeniul educației adulților și dezvoltatorii de programe despre capitalul de gen, problemele sociale și valorile femeilor vârstnice 

 

Editură: 

Coordonatori: Dušana Findeisen, Urška Majaron

Autori: Dušana Findeisen, Urška Majaron, Oana Dău-Gașpar, Alina-Oana Zamoșteanu, Daniel Muranyi, Doris Breaz, Mirna Fusaro, Giulia Sfreddo, Luísa Oliveira, Cecília Pinto, Christina Harms, Iryna Protsenko, Rosine Dotsey, Karine Duperret  

Recenzori: Prof. Dr. Nives Ličen, Dr. Ana Krajnc, Professor Emerita

Corector: Oana Dău-Gașpar

Design: 

©:  

True to Age, True to Gender was co-funded by the European Commission

CIP

ISBN

Introducere

 

Modulul 1

PERSOANELE VÂRSTNICE, FEMEILE VÂRSTNICE ȘI IMPLICAREA LOR

 

Modulul 2

LUNGUL MARȘ CĂTRE DREPTURI, EGALITATE ȘI VALORI EUROPENE

 

Modulul 3

MIC MANUAL DESPRE GEN

 

Modulul 4

AGEISMUL ȘI SEXISMUL ÎN VIAȚA FEMEILOR VÂRSTNICE

 

Modulul 5

NU-I NICIO RUȘINE CU CORPURILE FEMININE MAI ÎN VÂRSTĂ!

 

Modulul 6

FEMEILE VÂRSTNICE ȘI EGALITATEA DE GEN ÎN PROGRAMELE DE EDUCAȚIE A ADULȚILOR VÂRSTNICI

 

Modulul 7

METODE TIC PENTRU EGALITATEA DE GEN

 

 

Anexa I: Povești de viață ale femeilor depreciate

Anexa II: Context conceptual

Adevăr despre vârstă, adevăr despre gen (True to Age, True to Gender – TAG) este un proiect Erasmus+ cofinanțat de Comisia Europeană care se ocupă de capitalul de gen cu care contribuie cursanții de sex feminin la programele de educație a adulților vârstnici. 

 

Vom începe incursiunea în acest manual punând câteva întrebări.

 

Sunt formatorii din domeniul educației adulților care sunt implicați în educația vârstnicilor pregătiți să identifice și să includă experiența de gen a femeilor, problemele lor sociale și valorile lor în programele educaționale pe care le dezvoltă pentru ei? 

 

Sunt formatorii din domeniul educației adulților conștienți de datoria lor de a împuternici cursanții vârstnici în general și cursanții vârstnici de sex feminin în special? Și dacă da, cum își pot ei demonstra disponibilitatea de a face asta? 

 

Finalmente, în ce măsură valorile de gen, valorile feminine se suprapun cu valorile fundamentale și universale europene? 

 

Acum, sarcina formatorilor nu se reduce doar la transmiterea de cunoștințe dintr-o anumită disciplină, iar rolul lor nu este limitat doar la facilitatea învățării educabililor. Ei ar trebui să sprijine cursanții vârstnici ori de câte ori este posibil, prin includerea capitalului lor de gen în program, prin abordarea egalității de gen, prin scoaterea în evidență a aspectelor legate de bătrânețe și a stereotipurilor sociale denigrante cu privire la vârsta bătrâneții și la gen.    

 

Formatorii din domeniul educației adulților sunt preocupați de valori și schimbarea atitudinilor. În ceea ce privește valorile sociale, fiecare societate (inclusiv societățile europene) privesc înapoi în propria istorie, delimitând din ea propriul set de valori. Formatorii din domeniul educației adulților ar trebui deopotrivă să își amintească că valorile sunt interconectate. Dacă una dintre ele este șubredă și celelalte devin vulnerabile. Un exemplu pentru acest fapt este slaba egalitate de gen într-o țară în care politicienii bărbați iau decizii privitoare la corpul femeilor (întreruperea sarcinii, de exemplu). Mai mult, democrația este amenințată atunci când guvernul nu respectă legea. Și pacea este amenințată atunci când o mare parte din PIB este investită în arme și armată, în timp ce o parte mai mică este investită în educație și știință. Valorile au un impact major asupra procesului decizional, angajamentului, comportamentului, acțiunilor și culturii.

 

În plus, experiența partenerilor de proiect a arătat că doar puțini europeni ar putea numi cu certitudine cele mai elementare „valori europene”, cele din care sunt derivate toate celelalte valori europene. 

 

Mai mult, valorile, fie ele individuale sau sociale, nu sunt stabile. Pe de o parte, care dintre valorile sociale ale femeilor sunt importante în societățile europene de astăzi și, pe de altă parte, cum pot valorile europene de bază (drepturile universale ale omului; principiile democratice; principiile statului de drept; separarea dintre politică și religie; judecata bazată pe rațiune, ființa umană ca măsură a tuturor lucrurilor) să le îndeplinească? Europenii de astăzi gândesc și acționează într-o manieră umanistă, adică rațional, secular, prin observarea literei legii, protejând în mod democratic și respectuos drepturile omului. Dar sunt valorile și drepturile europene fundamentale aplicate în mod egal bărbaților și femeilor?

 

Valorile femeilor pot fi susținute prin discutarea problemelor de gen. Așadar, aceste probleme reprezintă temele modulelor conținute în acest manual și subiectele unui curs combinat dezvoltat în cadrul proiectului TAG pentru formatorii din domeniul educației adulților.

 

Fiecare modul are un titlu atractiv scurt, urmat de un subtitlu mai lung. Mai mult, fiecare modul debutează cu introducere care explică tema modulului, obiectivele și semnificația acestuia. Aceasta este urmată de titlurile a trei unități reunite în rubrica Modul pe scurt. Formatorii din domeniul educației adulților și cursanții vârstnici sunt sistematic provocați să identifice tezele importante prezentate în modul și să le discute.

 

Sunt șapte module și două anexe incluse în prezentul manual, toate scrise în limba engleză. Doar conținutul modulelor va fi tradus integral în diferitele limbi naționale ale țărilor reprezentate de organizațiile partenere.

 

Editorii

MODULE

Lorem Ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor