MODULUL 7

METODE TIC PENTRU EGALITATEA DE GEN

Metode interactive de educație diferențiată de gen a femeilor vârstnice – metode de livrare

Introducere
Acest modul reprezintă o demonstrație despre modul de utilizare a noilor tehnologii, a competențelor și a metodelor de învățare TIC (Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor) în educația femeilor vârstnice.

 

Modul pe scurt

Modulul este format din trei unități de învățare, urmate de secțiunile dedicate verificării înțelegerii și referințelor bibliografice.

 • Unitatea 1. Digitalizarea metodelor de învățare interactive față în față: metode TIC în educație 
 • Unitatea 2. Egalitatea de gen și TIC
 • Unitatea 3. TIC și educație pentru femei (vârstnice)
 • Verifică-ți înțelegerea. Următoarele afirmații sunt adevărate sau false?
 • Referinţe bibliografice

Unitatea 1. Digitalizarea metodelor de învățare interactive față în față: metode TIC în educație

 

Învățarea față în față este o formă de predare/ învățare în care conținutul cursului este transmis în mod direct cursanților, iar învățarea membrilor grupului este declanșată pentru a crea noi cunoștințe. Acest lucru asigură interacțiunea în timp real între cursanți și, totodată, cu formatorul. Învățarea față în față este un tip tradițional de învățare. În contextul educației adulților, cursanții beneficiază de un nivel mai ridicat de interacțiune cu colegii lor din grupul de studiu. Învățarea față în față oferă membrilor grupului oportunitatea de a se conecta unii cu ceilalți. Acest tip de predare uzează de metode precum: învățarea colaborativă, învățarea exploratorie, proiectele de grup, jocul de rol, jocurile, simulările, dezbaterile, discuțiile de grup etc.

 

Aceste metode sunt destul de utile în învățarea și educația adulților. Cu toate acestea, în era digitală și de la debutul crizei sanitare Covid-19, a devenit din ce în ce mai importantă adaptarea acestor metode de învățare prin utilizarea noilor tehnologii. Acum, probabil vă întrebați cum să procedați cu digitizarea/ digitalizarea acestor metode interactive de învățare?

Acest lucru se poate realiza prin învățare mixtă sau prin învățare multimodală, o abordare care combină educația/ formarea/ învățarea față în față cu activitățile de învățare online, concentrându-se în același timp pe experiența cursanților.

 

Activități

Abordare față în față

Învățare mixtă sau învățare combinată/ multimodală

Cursanții adulți sunt implicați în proiectul de învățare 

Cursanții adulți se întâlnesc într-o sală de studiu pentru a lucra împreună și a contribui la proiect

Cursanții adulți folosesc rețele de comunicare și comunități online, precum și aplicații de mangament al sarcinilor pentru a-și planifica activitatea și a-și urmări progresul. De asemenea, utilizează servicii de partajare a fișierelor (de exemplu, documente Google) pentru a colabora și a oferi feedback cu privire la progresul proiectului.

Cursanții adulți exersează conversația într-o limbă străină pe perechi sau în grupuri mici

Cursanții adulți sunt împărțiți pe grupuri mici în timpul sesiunii de formare și discută o temă

În plus față de discuțiile de grup, cursanții adulți utilizează texte online și servicii de voce (de exemplu, chat, grupuri de Facebook).

Cursanții adulți practică dezbateri

Cursanții adulți vizionează un material video împreună cu grupul de studiu și discută mesajul pe care l-au înțeles. 

Formatorul poate partaja un link al unui material vide, oferind posibilitatea cursanților să-l vizioneze acasă, să ofere feedback prin email și apoi să discute materialul în grupul de studiu. 

Evaluare

Cursanții adulți realizează teme scrise și dau teste parțiale și finale. 

Sunt utilizate statistici ale activităților pentru a monitoriza progresul cursanților adulți . Ei răspund la întrebări și dau teste, predau materiale digitale și participă la evaluări încrucișate unii cu alții.

 

Spre deosebire de cursurile exclusive online, segmentul online al cursurilor mixte nu înlocuiește complet educația/ formarea/ învățarea față în față, cu ajutorul unui formator sau facilitator al învățării. Formatorul încorporează tehnologia în procesul de instruire pentru a îmbogăți experiența de învățare și a extinde înțelegerea anumitor subiecte.

Unitatea 2. Egalitatea de gen și TIC

 

Potrivit Uniunii Internaționale de Telecomunicații, „în 2019, ponderea femeilor care utilizează internetul în întreaga lume a ajuns la 48%, comparativ cu 58% dintre bărbați”. Diferența de gen a scăzut în Europa, în timp ce ea a crescut în statele arabe, Asia, Pacific și Africa. Din 2013 au existat mai mulți noi utilizatori de internet bărbați decât femei. 

 

În plus, a fost identificat „paradoxul egalității de gen în domeniul TIC”. Statele care reușesc mai bine decât celelalte să atingă nivelul general de egalitate, cum sunt statele europene, includ cele mai puține femei care dobândesc competențele avansate necesare pentru cariere în sectorul tehnologiei. În prezent, doar aproximativ 17% din cei aproape 8 milioane de specialiști în domeniul IT din Europa sunt femei. Acest paradox relevă necesitatea unor măsuri de încurajare a incluziunii femeilor în sfera formării competențelor digitale, în pofida vârstei acestora.

 

De asemenea, a devenit evident faptul că TIC a condus la crearea de locuri de muncă, atât pentru bărbați, cât și pentru femei (conform documentului UNESCO numit „ITC și Gen”). Cu toate acestea, economia informațională continuă să reproducă forme de segregare de gen, în care bărbații ocupă locuri de muncă înalt calificate, cu valoare adăugată ridicată, în timp ce femeile rămân concentrate în sectoare necalificate, cu valoare adăugată scăzută. 

 

Pe de altă parte, competențele TIC sunt, de asemenea, instrumente pentru transformarea socială și promovarea egalității. Să luăm în considerare câteva exemple:

 • În multe locuri, ONG-urile testează inițiative de comerț electronic care fac legătura directă între femeile meșteșugari și piețele globale cu ajutorul internetului. ONG-urile își sprijină activitățile prin furnizarea de informații privind piața și producția. De exemplu, W.T.F.O. (Organizația Mondială a Comerțului Echitabil), sprijină micii producători marginalizați, iar 74% dintre aceștia sunt femei fermieri și meșteșugari.
 • Guvernele au inițiat programe de guvernare electronică, care utilizează TIC pentru a oferi cetățenilor un acces electronic mai bun la serviciile guvernamentale, însoțite, în unele cazuri, de o strategie explicită pentru a asigura accesul efectiv al femeilor și al celor care se confruntă cu dificultăți în accesarea acestor servicii. De exemplu, în Danemarca, în Portugalia, în Marea Britanie sau în Estonia.
 • Formatorii din domeniul sănătății utilizează, în unele țări, radiodifuziunea pentru a disemina informații privind sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor. La radio France Inter sunt difuzate programe care abordează sexualitatea feminină și imperativele culturale ale societății privitoare la aceasta. 

 

În plus, rețelele sociale de astăzi reprezintă un instrument puternic utilizat în lupta împotriva inegalității de gen. Acestea permit schimbul de informații și descătușează vocea femeilor, datorită emergenței mișcărilor sociale, cum ar fi „Me Too” („și eu”). Această mișcare, axată pe abuzul sexual din America, s-a extins în toate problemele de gen și către abuzul sexual în societate în ansamblu. Această replică cheie s-a răspândit în întreaga Europă, aplicându-se inegalităților și abuzurilor femeilor din diferite medii profesionale, de la industriile culturale sau privind distracțiile la sport și politică.

 

Unele studii arată că, deși TIC cunoaște acum o bună stabilitate în Europa, instrumentele nu ajung încă în mod egal la bărbați și femei. Este încă necesar să se promoveze utilizarea lor și crearea valorii asociate prin educație și formare. Este esențial să se abordeze întreaga populație și, în special, femeile vârstnice, care sunt, în mod tradițional, cele mai vulnerabile în ceea ce privește aspectele legate de egalitatea de gen. Utilizarea noilor tehnologii și a TIC este necesară urgent în educația femeilor vârstnice pentru a le capacita și a le apropia de tendința socială generală.

Unitatea 3. TIC și educație pentru femei (vârstnice) 

 

De la apariția lor în anii '50, odată cu automatizarea sarcinilor, și până la democratizarea internetului, noile tehnologii au schimbat considerabil societatea și condițiile de muncă. Ele au generat în mod constant noi moduri de a face lucrurile. Ca urmare a acestui fapt, multe locuri de muncă au dispărut treptat și au apărut noi sarcini care necesită competențe specifice. Astăzi, mai mult ca oricând, este important ca adulții să învețe continuu pentru a-și îmbunătăți abilitățile profesionale, pentru a deprinde noi abilități și pentru a putea rămâne integrați social și activi. 

 

Studiul prezentat în documentul de comunicare intitulat „Transformarea în realitate a unui spațiu european al învățării pe tot parcursul vieții”, publicat de Comisia Europeană și de Consiliul Europei în cadrul Rezoluției privind învățarea pe tot parcursul vieții, a evidențiat importanța învățării pe tot parcursul vieții pentru competitivitate și gradul de inserție profesională, dar și pentru incluziunea socială, participarea civilă activă și creșterea personală. Acest lucru este cu atât mai adevărat în ceea ce privește persoanele și femeile vârstnice, care sunt adesea excluse din societate din cauza lipsei lor de educație și formare.

 

Pentru femeile vârstnice, învățarea organizată este o modalitate de a ieși din rutina lor zilnică de gospodine sau pensionare și de a găsi o nouă direcție de carieră.

 

Mai multe organizații au apărut pentru a accepta provocarea de a ajunge la persoanele vârstnice cel mai puțin calificate pentru a le instrui să facă față transformărilor digitale actuale și viitoare. De exemplu: 

 • Silver geek: este rezultatul unei acțiuni colective în Poitou-Charentes (Franța), inițiată în 2014, care a pus tehnologia digitală la dispoziția persoanelor vârstnice. Proiectul își propune să rupă izolarea persoanelor vârstnice și promovează legăturile sociale intergeneraționale. De atunci, atelierele digitale distractive au fost conduse de aproximativ o sută de voluntari de servicii civice. Acestea sunt furnizate în fiecare săptămână, folosind facilitățile organizațiilor pentru sau ale persoanelor vârstnice ori cele ale centrelor comunitare. În cadrul atelierelor au fost utilizate tablete și console de jocuri.
 • Old'up: dezvoltă acțiuni pentru publicul educabil vârstnic, care includ două generații de vârstnici, de la 70 la peste 90 de ani. Acțiunile se desfășoară în cămine și locuințe, precum și în cadrul rețelei publice de centre de îngriire. În 2019, Old’up a lansat un proiect experimental privind utilizarea tabletelor digitale de către nonagenari.

 

Toate aceste lucruri au devenit posibile prin diferite abordări de educație digitală: 

 • Edutaintment: un amestec de materiale educaționale și divertisment (de exemplu: joc de evadare, joc serios).
 • Mooc: un tip de învățământ la distanță deschis, care se poate adresa multor participanți.
 • Simulări numerice: Simulările virtuale, numite și simulări ecranizate, sunt o recreare a realității descrise pe un ecran de computer. Ele se concentrează pe oameni prin aceea că stimulează exersarea abilităților lor motorii, a abilităților de luare a deciziilor sau de comunicare, prin utilizarea unui software adecvat și a realității virtuale.

 

Prin accesul la internet și la dezvoltarea competențelor TIC, femeile, inclusiv cele vârstnice, au posibilitatea de a-și începe propriile afaceri, de a-și vinde propriile produsele pe piețe noi, de a găsi locuri de muncă mai bine plătite și de a avea acces la servicii de educație, de sănătate și financiare. Acest fapt contribuie la combaterea inegalităților de gen.

Bergmark, P. (2020). Women in Tech 2020: The role of climate, gender and ICT. Accesat:

https://www.ericsson.com/en/blog/2020/3/women-in-tech-2020-climate-gender-ict

 

European Institute for Gender Equality (2018). Women and men in ICT: a chance for better work–life balance – research note. Accesat: https://eige.europa.eu/publications/women-and-men-ict-chance-better-work-life-balance-research-note

 

McCoshan, A. (2017). Les TIC dans le domaine de la formation des adultes: ne parviennent-elles toujours pas à fournir des solutions optimales et durables? Accesat pe EPALE: https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/ict-adult-education-still-failing-deliver-optimal-and-sustainable-solutions 

 

Mlambo-Ngcuka, P. (2018). Reshaping the future: Women, girls and tech for development. Accesat: https://news.itu.int/reshaping-future-women-girls-icts/

https://www.lifeline24.co.uk/technology-for-older-people/

Activitate