MODULUL 7

METODE TIC PENTRU EGALITATEA DE GEN

Metode interactive de educație diferențiată de gen a femeilor vârstnice – metode de livrare

Introducere
Acest modul reprezintă o demonstrație despre modul de utilizare a noilor tehnologii, a competențelor și a metodelor de învățare TIC (Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor) în educația femeilor vârstnice.

 

Modul pe scurt

Modulul este format din trei unități de învățare, urmate de secțiunile dedicate verificării înțelegerii și referințelor bibliografice.

 • Unitatea 1. Digitalizarea metodelor de învățare interactive față în față: metode TIC în educație 
 • Unitatea 2. Egalitatea de gen și TIC
 • Unitatea 3. TIC și educație pentru femei (vârstnice)
 • Verifică-ți înțelegerea. Următoarele afirmații sunt adevărate sau false?
 • Referinţe bibliografice

Unitatea 1. Digitalizarea metodelor de învățare interactive față în față: metode TIC în educație

 

Învățarea față în față este o formă de predare/ învățare în care conținutul cursului este transmis în mod direct cursanților, iar învățarea membrilor grupului este declanșată pentru a crea noi cunoștințe. Acest lucru asigură interacțiunea în timp real între cursanți și, totodată, cu formatorul. Învățarea față în față este un tip tradițional de învățare. În contextul educației adulților, cursanții beneficiază de un nivel mai ridicat de interacțiune cu colegii lor din grupul de studiu. Învățarea față în față oferă membrilor grupului oportunitatea de a se conecta unii cu ceilalți. Acest tip de predare uzează de metode precum: învățarea colaborativă, învățarea exploratorie, proiectele de grup, jocul de rol, jocurile, simulările, dezbaterile, discuțiile de grup etc.

 

Aceste metode sunt destul de utile în învățarea și educația adulților. Cu toate acestea, în era digitală și de la debutul crizei sanitare Covid-19, a devenit din ce în ce mai importantă adaptarea acestor metode de învățare prin utilizarea noilor tehnologii. Acum, probabil vă întrebați cum să procedați cu digitizarea/ digitalizarea acestor metode interactive de învățare?

Acest lucru se poate realiza prin învățare mixtă sau prin învățare multimodală, o abordare care combină educația/ formarea/ învățarea față în față cu activitățile de învățare online, concentrându-se în același timp pe experiența cursanților.

 

Activități

Abordare față în față

Învățare mixtă sau învățare combinată/ multimodală

Cursanții adulți sunt implicați în proiectul de învățare 

Cursanții adulți se întâlnesc într-o sală de studiu pentru a lucra împreună și a contribui la proiect

Cursanții adulți folosesc rețele de comunicare și comunități online, precum și aplicații de mangament al sarcinilor pentru a-și planifica activitatea și a-și urmări progresul. De asemenea, utilizează servicii de partajare a fișierelor (de exemplu, documente Google) pentru a colabora și a oferi feedback cu privire la progresul proiectului.

Cursanții adulți exersează conversația într-o limbă străină pe perechi sau în grupuri mici

Cursanții adulți sunt împărțiți pe grupuri mici în timpul sesiunii de formare și discută o temă

În plus față de discuțiile de grup, cursanții adulți utilizează texte online și servicii de voce (de exemplu, chat, grupuri de Facebook).

Cursanții adulți practică dezbateri

Cursanții adulți vizionează un material video împreună cu grupul de studiu și discută mesajul pe care l-au înțeles. 

Formatorul poate partaja un link al unui material vide, oferind posibilitatea cursanților să-l vizioneze acasă, să ofere feedback prin email și apoi să discute materialul în grupul de studiu. 

Evaluare

Cursanții adulți realizează teme scrise și dau teste parțiale și finale. 

Sunt utilizate statistici ale activităților pentru a monitoriza progresul cursanților adulți . Ei răspund la întrebări și dau teste, predau materiale digitale și participă la evaluări încrucișate unii cu alții.

 

Spre deosebire de cursurile exclusive online, segmentul online al cursurilor mixte nu înlocuiește complet educația/ formarea/ învățarea față în față, cu ajutorul unui formator sau facilitator al învățării. Formatorul încorporează tehnologia în procesul de instruire pentru a îmbogăți experiența de învățare și a extinde înțelegerea anumitor subiecte.

Unitatea 2. Egalitatea de gen și TIC

 

Potrivit Uniunii Internaționale de Telecomunicații, „în 2019, ponderea femeilor care utilizează internetul în întreaga lume a ajuns la 48%, comparativ cu 58% dintre bărbați”. Diferența de gen a scăzut în Europa, în timp ce ea a crescut în statele arabe, Asia, Pacific și Africa. Din 2013 au existat mai mulți noi utilizatori de internet bărbați decât femei. 

 

În plus, a fost identificat „paradoxul egalității de gen în domeniul TIC”. Statele care reușesc mai bine decât celelalte să atingă nivelul general de egalitate, cum sunt statele europene, includ cele mai puține femei care dobândesc competențele avansate necesare pentru cariere în sectorul tehnologiei. În prezent, doar aproximativ 17% din cei aproape 8 milioane de specialiști în domeniul IT din Europa sunt femei. Acest paradox relevă necesitatea unor măsuri de încurajare a incluziunii femeilor în sfera formării competențelor digitale, în pofida vârstei acestora.

 

De asemenea, a devenit evident faptul că TIC a condus la crearea de locuri de muncă, atât pentru bărbați, cât și pentru femei (conform documentului UNESCO numit „ITC și Gen”). Cu toate acestea, economia informațională continuă să reproducă forme de segregare de gen, în care bărbații ocupă locuri de muncă înalt calificate, cu valoare adăugată ridicată, în timp ce femeile rămân concentrate în sectoare necalificate, cu valoare adăugată scăzută. 

 

Pe de altă parte, competențele TIC sunt, de asemenea, instrumente pentru transformarea socială și promovarea egalității. Să luăm în considerare câteva exemple:

 • În multe locuri, ONG-urile testează inițiative de comerț electronic care fac legătura directă între femeile meșteșugari și piețele globale cu ajutorul internetului. ONG-urile își sprijină activitățile prin furnizarea de informații privind piața și producția. De exemplu, W.T.F.O. (Organizația Mondială a Comerțului Echitabil), sprijină micii producători marginalizați, iar 74% dintre aceștia sunt femei fermieri și meșteșugari.
 • Guvernele au inițiat programe de guvernare electronică, care utilizează TIC pentru a oferi cetățenilor un acces electronic mai bun la serviciile guvernamentale, însoțite, în unele cazuri, de o strategie explicită pentru a asigura accesul efectiv al femeilor și al celor care se confruntă cu dificultăți în accesarea acestor servicii. De exemplu, în Danemarca, în Portugalia, în Marea Britanie sau în Estonia.
 • Formatorii din domeniul sănătății utilizează, în unele țări, radiodifuziunea pentru a disemina informații privind sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor. La radio France Inter sunt difuzate programe care abordează sexualitatea feminină și imperativele culturale ale societății privitoare la aceasta. 

 

În plus, rețelele sociale de astăzi reprezintă un instrument puternic utilizat în lupta împotriva inegalității de gen. Acestea permit schimbul de informații și descătușează vocea femeilor, datorită emergenței mișcărilor sociale, cum ar fi „Me Too” („și eu”). Această mișcare, axată pe abuzul sexual din America, s-a extins în toate problemele de gen și către abuzul sexual în societate în ansamblu. Această replică cheie s-a răspândit în întreaga Europă, aplicându-se inegalităților și abuzurilor femeilor din diferite medii profesionale, de la industriile culturale sau privind distracțiile la sport și politică.

 

Unele studii arată că, deși TIC cunoaște acum o bună stabilitate în Europa, instrumentele nu ajung încă în mod egal la bărbați și femei. Este încă necesar să se promoveze utilizarea lor și crearea valorii asociate prin educație și formare. Este esențial să se abordeze întreaga populație și, în special, femeile vârstnice, care sunt, în mod tradițional, cele mai vulnerabile în ceea ce privește aspectele legate de egalitatea de gen. Utilizarea noilor tehnologii și a TIC este necesară urgent în educația femeilor vârstnice pentru a le capacita și a le apropia de tendința socială generală.

Unitatea 3. TIC și educație pentru femei (vârstnice) 

 

De la apariția lor în anii '50, odată cu automatizarea sarcinilor, și până la democratizarea internetului, noile tehnologii au schimbat considerabil societatea și condițiile de muncă. Ele au generat în mod constant noi moduri de a face lucrurile. Ca urmare a acestui fapt, multe locuri de muncă au dispărut treptat și au apărut noi sarcini care necesită competențe specifice. Astăzi, mai mult ca oricând, este important ca adulții să învețe continuu pentru a-și îmbunătăți abilitățile profesionale, pentru a deprinde noi abilități și pentru a putea rămâne integrați social și activi. 

 

Studiul prezentat în documentul de comunicare intitulat „Transformarea în realitate a unui spațiu european al învățării pe tot parcursul vieții”, publicat de Comisia Europeană și de Consiliul Europei în cadrul Rezoluției privind învățarea pe tot parcursul vieții, a evidențiat importanța învățării pe tot parcursul vieții pentru competitivitate și gradul de inserție profesională, dar și pentru incluziunea socială, participarea civilă activă și creșterea personală. Acest lucru este cu atât mai adevărat în ceea ce privește persoanele și femeile vârstnice, care sunt adesea excluse din societate din cauza lipsei lor de educație și formare.

 

Pentru femeile vârstnice, învățarea organizată este o modalitate de a ieși din rutina lor zilnică de gospodine sau pensionare și de a găsi o nouă direcție de carieră.

 

Mai multe organizații au apărut pentru a accepta provocarea de a ajunge la persoanele vârstnice cel mai puțin calificate pentru a le instrui să facă față transformărilor digitale actuale și viitoare. De exemplu: 

 • Silver geek: este rezultatul unei acțiuni colective în Poitou-Charentes (Franța), inițiată în 2014, care a pus tehnologia digitală la dispoziția persoanelor vârstnice. Proiectul își propune să rupă izolarea persoanelor vârstnice și promovează legăturile sociale intergeneraționale. De atunci, atelierele digitale distractive au fost conduse de aproximativ o sută de voluntari de servicii civice. Acestea sunt furnizate în fiecare săptămână, folosind facilitățile organizațiilor pentru sau ale persoanelor vârstnice ori cele ale centrelor comunitare. În cadrul atelierelor au fost utilizate tablete și console de jocuri.
 • Old'up: dezvoltă acțiuni pentru publicul educabil vârstnic, care includ două generații de vârstnici, de la 70 la peste 90 de ani. Acțiunile se desfășoară în cămine și locuințe, precum și în cadrul rețelei publice de centre de îngriire. În 2019, Old’up a lansat un proiect experimental privind utilizarea tabletelor digitale de către nonagenari.

 

Toate aceste lucruri au devenit posibile prin diferite abordări de educație digitală: 

 • Edutaintment: un amestec de materiale educaționale și divertisment (de exemplu: joc de evadare, joc serios).
 • Mooc: un tip de învățământ la distanță deschis, care se poate adresa multor participanți.
 • Simulări numerice: Simulările virtuale, numite și simulări ecranizate, sunt o recreare a realității descrise pe un ecran de computer. Ele se concentrează pe oameni prin aceea că stimulează exersarea abilităților lor motorii, a abilităților de luare a deciziilor sau de comunicare, prin utilizarea unui software adecvat și a realității virtuale.

 

Prin accesul la internet și la dezvoltarea competențelor TIC, femeile, inclusiv cele vârstnice, au posibilitatea de a-și începe propriile afaceri, de a-și vinde propriile produsele pe piețe noi, de a găsi locuri de muncă mai bine plătite și de a avea acces la servicii de educație, de sănătate și financiare. Acest fapt contribuie la combaterea inegalităților de gen.

Bergmark, P. (2020). Women in Tech 2020: The role of climate, gender and ICT. Accesat:

https://www.ericsson.com/en/blog/2020/3/women-in-tech-2020-climate-gender-ict

 

European Institute for Gender Equality (2018). Women and men in ICT: a chance for better work–life balance – research note. Accesat: https://eige.europa.eu/publications/women-and-men-ict-chance-better-work-life-balance-research-note

 

McCoshan, A. (2017). Les TIC dans le domaine de la formation des adultes: ne parviennent-elles toujours pas à fournir des solutions optimales et durables? Accesat pe EPALE: https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/ict-adult-education-still-failing-deliver-optimal-and-sustainable-solutions 

 

Mlambo-Ngcuka, P. (2018). Reshaping the future: Women, girls and tech for development. Accesat: https://news.itu.int/reshaping-future-women-girls-icts/

https://www.lifeline24.co.uk/technology-for-older-people/

Activitate

Gerda Taro
1910 - 1937

Pioneer of war photography
Gerda Taro, nee Gerta Pohorylle, was born in Stuttgart and educated in Leipzig, Germany. As she is from a Jewish family, she flees from the Nazis to Paris in 1933. There she lives a bohemian lifestyle with her friend Ruth Cerf and eventually meets Endre Ernő Friedmann, better known today as Robert Capa. Together, they start documenting the Spanish Civil War in 1935, after Gerda had invented their alter egos in order to better sell Endre's and her own pictures. Inspired by their own political convictions, they only take pictures of the the fight of the republican troops against the rebellious franquist troops. Both of them try to be as close to the action as possible - a goal which eventually led to Gerda's death. Despite the fact that her pictures only cover 1 year of the war, her pictures are those that went around the world. Together with Robert Capa and with David Seymour, she developed modern war photography as we know it today during this short period of time. Since she officially was Capa's agent and he sold many of her pictures as his own, it took until the 2000s until people began to recognize her as an artist in her own right rather than only his partner: In 2007, the so-called Mexican Suitcase was found in Mexico City, a suitcase containing thousands of negatives believed lost by Capa, Taro and Seymour. Since then, many photographs originally attributed to Capa are known to have been taken by Gerda. However, during her short life, Taro was well known and when she was killed in 1937 by a tank, - she was only 26 - thousands of people attended her funeral in Paris. The funeral procession, led by Pablo Neruda and Louis Aragon, became a demonstration against fascism.

Marie-Claire Chevalier
1955 - 2022

The one whose trial for illegal abortion changed the law against abortion in France
In 1971, Marie-Claire Chevalier was 16 years old when she became pregnant after being raped by a boy two years older than her in high school. The young woman asked her mother to help her have an abortion. The mother turned to an underground doctor, but her daughter suffered a hemorrhage that forced her to the hospital. Her rapist, arrested for stealing a car, decides to turn her in against his own freedom. She is directly accused, as are four other women, including her mother, because in 1971 the voluntary termination of a pregnancy was illegal in France and punishable by six months to two years in prison. She was then convicted at the Bobigny trial and all were defended by lawyer Gisèle Halimi. Gisèle Halimi made of this trial and of Marie-Claire Chevalier a political symbol for the right to abortion. The case will forever mark French history and symbolize real progress for women's rights. Extremely mediatized, the trial closely followed by many personalities ends on a brilliant victory. Three years later this judgement, things started to move. This event contributed to the adoption of the Veil law and the legalization of abortion in France in 1975.

Having suffered greatly from this trial, she attempted suicide. Then, she chose to return to anonymity by changing her name. At her death, she received tributes from the President of the Republic, Emmanuel Macron and feminist associations.

Maria Lejárraga
1874 – 1974

She was writing and her husband harvesting the glory, fame and money!
Writer, feminist, deputy, polyglot and socialist who opposed to the death penalty and legal prostitution. She advocated for education, work and equal rights for women in Spain. A very open-minded and visionary woman who had to pay a high price imposed by her gender.

María Lejárraga comes from the region of La Rioja from an economically stable middle class family. She was able to receive good education and became a teacher. During her teaching career she discovered her passion for writing. She was very talented and ready to share her ideas and stories with the world. But, that´s where she bumped into a big obstacle. At the beginning of the XX century being a female writer was seen as immoral work, especially for an educator. If she had risked meeting her goals, she could have lost her teaching job. She found a solution to this problem in her marriage by publishing her works under her husband's name. So, she was writing and waiting at home and he was the one receiving praise and applause at the premiers of the plays. Before dying, her husband confirmed the rumours circulating in theatre circles that she was the true author of his works.
continue reading

Maria Lejárraga
1874 – 1974

She was writing and her husband harvesting the glory, fame and money!
Writer, feminist, deputy, polyglot and socialist who opposed to the death penalty and legal prostitution. She advocated for education, work and equal rights for women in Spain. A very open-minded and visionary woman who had to pay a high price imposed by her gender.

María Lejárraga comes from the region of La Rioja from an economically stable middle class family. She was able to receive good education and became a teacher. During her teaching career she discovered her passion for writing. She was very talented and ready to share her ideas and stories with the world. But, that´s where she bumped into a big obstacle. At the beginning of the XX century being a female writer was seen as immoral work, especially for an educator. If she had risked meeting her goals, she could have lost her teaching job. She found a solution to this problem in her marriage by publishing her works under her husband's name. So, she was writing and waiting at home and he was the one receiving praise and applause at the premiers of the plays. Before dying, her husband confirmed the rumours circulating in theatre circles that she was the true author of his works.
continue reading

Maria Lejárraga
1874 – 1974

She was writing and her husband harvesting the glory, fame and money!
Writer, feminist, deputy, polyglot and socialist who opposed to the death penalty and legal prostitution. She advocated for education, work and equal rights for women in Spain. A very open-minded and visionary woman who had to pay a high price imposed by her gender.

María Lejárraga comes from the region of La Rioja from an economically stable middle class family. She was able to receive good education and became a teacher. During her teaching career she discovered her passion for writing. She was very...
continue reading