Partenerii noștri

DOMSPAIN S.L.U., Spania

DomSpain (DS Formacio) este o organizație de training și consultanță activă la nivel național și internațional. Oferă o varietate de servicii către sectorul public și cel privat din Spania și participă activ în proiecte internaționale.

Departamentul de training al DomSpain dezvoltă programe educaționale în patru mari direcții:

 • cursuri pentru educabili adulți, inclusiv cursuri de limbi străine, TIC, gastronomie, dans și dezvoltare personală;
 • educație profesională și vocațională certificată: TIC, limbi străine, de angajabilitate, învățare prin muncă;
 • instruire pentru formatori/ cadre didactice: îmbunătățirea competențelor de limbi străine, utilizarea instrumentelor digitale și noi metode de instruire;
 • activități extracurriculare pentru elevi și părinți, inclusiv de limbi străine, programare și măsuri de securitate pentru utilizarea internetului.

Organizația oferă atât cursuri față-în-față, cât și cursuri online.

Cursurile și trainingurile sunt implementate atât la sediul organizației, cât și în cadrul celor 6 centre comunitare și 5 școli din provincia Tarragona. Avem angajați mai mult de 40 de educatori/ instructori și numărăm circa 1400 de studenți în fiecare an academic.

DomSpain are o echipă de IT înalt calificată care a implementat diverse proiecte naționale și internaționale care presupun dezvoltarea de platforme educaționale.

De asemenea, organizația se concentrează pe întărirea capacității micilor întreprinderi și organizații, precum și pe ameliorarea unor probleme sociale, implicând în activitățile noastre membri ai comunității, angajatori și funcționari guvernamentali de la toate nivelele.

DESINCOOP, Portugalia

DESINCOOP este o organizație furnizoare de servicii, înființată în 2005. Misiunea ei este aceea de a furniza servicii în domeniile inițiativelor economice, sociale, educaționale și culturale prin soluții inovative concepute pentru a satisface nevoile locale, ale celorlalți actori sociali și ale persoanelor aflate în categorii vulnerabile, datorită originii lor, a vârstei, a genului și/ sau a dizabilității.

Principalele activități ale organizației sunt studii, consultanță, trainiguri, elaborare de proiecte, sprijin pentru crearea și operarea de servicii sociale sau ale altor organizații, intervenții sociale și culturale în comunitate, bazate pe cei doi stâlpi ai viziunii strategice Desincoop: apărarea drepturilor omului și dezvoltarea sustenabilă. 

LES APPRIMEURS, Franța

Fondată în 2013, Les Apprimeurs este o companie privată specializată în crearea de soluții digitale customizate pentru sectoarele educației, culturii și instruirii. Lucrăm pentru a promova abilitățile soft și de bază și accesul la cunoaștere pentru toți printr-o serie de activități:

 • design și dezvoltare de publicații digitale îmbogățite pentru sectoarele de tineret, școlar și universitar și pentru domeniul cultural și patrimonial. Lucrăm atât ca editură pentru propriile noastre cărți, cât și ca furnizor de servicii pentru instituții și alte edituri;
 • dezvoltare de proiecte digitale și educaționale centrate pe furnizarea de soluții inovative de lectură, învățare și creație, cu un focus special pe instrumente și conținuturi digitale accesibile. Suntem implicați în mai multe proiecte europene în calitate de coordonator sau partener;
 • implementare de ateliere cu privire la noile tehnologii de publicare pentru a încuraja familiarizarea cu ele a publicului cu acces redus sau fără acces la acestea: atelier cu privire la programare, atelier cu privire la scrierea de cărți digitale etc.
 • formare în domeniul managementului proiectelor digitale și a producției de cărți digitale pentru profesioniști, studenți și elevi.

ATFCT, România

ATFCT formează și supervizează profesioniști care activează în domeniul psihologiei, pedagogiei, medicinei, asistenței sociale, educației. Oferă asistență psihologică, psihoterapeutică și educațională persoanelor care au nevoie (indivizi sau grupuri), precum și expertiză în domeniile mai sus menționate.

Experții ATFCT susțin sesiuni de formare, ateliere, conferințe și seminarii pe diverse teme de psihologie, atât pentru profesioniști, cât și pentru publicul larg.

Intervențiile specializate realizate de experții noștri – psihologi, psihoterapeuți, pedagogi și traineri – sunt particularizate pentru dificultățile indivizilor, familiilor și cuplurilor, dar sunt și intervenții sistemice în situații de conflict.

ATFCT activează în mai multe proiecte cu finanțare europeană în calitate de coordonator sau partener.

Slovenian Third Age University, Slovenia

Slovenian Third Age University (Universitatea Slovenă a Vârstei a Treia) este o organizație umbrelă și o rețea națională care sprijină persoanele vârstnice să experimenteze dezvoltarea personală, să înceapă o nouă carieră și să rămână incluse în societate. Din 1984, Slovenian Third Age University a crescut pentru a deveni în prezent o rețea de 55 de universități prin toată Slovenia, cu mai mult de 21 000 de studenți, 1000 de mentori și 1000 de voluntari. 

În 1984 a început să inițieze educație și artă cu implicații sociale, care să conducă la o dezvoltare locală mai bună și la practici sociale inovative care să îmbunătățească viața personală a vârstnicilor, dar și viața comunității. Domeniile de activitate fundamentale ale Slovenian U3A: educație pentru diferite grupuri de persoane vârstnice, educația experților în domeniul educației adulților, geragogie și gerontologie socială, precum și voluntariat în domeniul culturii. Organizația înglobează un centru de resurse specializat în educația vârstnicilor și pe alte teme privitoare la vârsta a treia. 

Este specializată în cercetarea și dezvoltarea programelor educaționale particularizate pentru persoanele vârstnice, în organizarea de campanii publice, de traininguri internaționale etc. Are propriul său Institut pentru Dislexie, centrat pe avantajele dificultăților de învățare specifice ale copiilor, adulților sau vârstnicilor. Până acum a fost implicată în mai mult de 30 de proiecte europene, naționale sau de altă natură în domeniul educației vârstnicilor, învățării intergeneraționale, dezvoltării comunitare locale, dar și a celorlate arii de cercetare sau intervenții anndragogice, cum ar fi dislexia, educația onlie etc. Slovenian U3A este membră a organizațiilor internaționale ESREA, EURAG și co-fondator al DANET etc. 

Din perspectiva noastră, educația într-o perioadă târzie în viață reprezintă o modalitate de prevenție a excluderii sociale, un mod de viață decent și ofertant la vârsta a treia, dar este, de asemenea, o modalitate pentru a atinge o echitate socială mai mare la nivel distributiv, cultural și simbolic (stereotipuri, prejudecăți, discriminare), care sprijină persoanele vârstnice să fie active, văzute și auzite. 

Associazione N.E.T., Italia

Asociația N.E.T. este o organizație non-profit dondată în 2001 de experți din domeniul formării și al educației. Ea se adresează mai presus de toate persoanelor din categorii vulnerabile, cum sunt femeile, șomerii, vârstnicii, persoanele cu dizabilități, familiile monoparentale etc., pentru a le sprijini din perspectivă socială, educațională și profesională. Asociația este foarte activă la nivel local și regional prin colaborările cu organizațiile și instituțiile publice, precum administrația locală și regională, unitățile medicale locale, universități, camere de comerț și nu numai. Asociația N.E.T. este foarte activă în sectorul terțiar pentru a dezvolta activități autosustenabile și corecte și a contribui la o economie sustenabilă prin intermediul micro-creditelor, colaborând cu organizații și asociații din sectorul privat care în Italia substituie sectorul public în multe situații.

Asociația N.E.T. țintește spre a contribui la dezvoltarea locală și regională prin organizarea de activități și prin dezvoltarea de proiecte și programe comunitare sustenabile. Recent, asociația se îndreaptă spre tipuri de activități corecte și sustenabile, dezvoltând acțiuni inovative și sprijinind idei noi. Noile obiective vizează:

 • auto-/ antreprenoriat corect; 
 • protecția mediului; –
 • agricultură organică/ biodinamcă;
 • alimentație și gătit sănătos;
 • turism sustenabil.

Asociația N.E.T. este parte din 2 importante rețele, una de la nivel european și una de la nivel național:

 1. rețeaua ”Îmi pasă” (”I care”) – cea mai amplă rețea de organizații și asociații caritabile din Italia. http://www.icare-italia.org/ Membru din 2015.
 2. MAG (Organizația mutuală pentru auto-management) care sprijină la nivel național asociații, cooperative și organizații aparținând sectorului terțiar, promovând mai ales finanțarea corectă și micro-creditul.

WISAMAR, Germania

Wisamar este un furnizor de formare non-profit, acreditat, fondat în 2005. Cu o echipă motivată de 12 persoane, lucrăm în diferite domenii de educație și formare continuă, inclusiv educație integrată și cursuri de limbi străine, management de proiect, mobilități europene. 

Ne mândrim cu mai mult de 500 de programe de mobilitate conduse cu succes și mai mult de 50 de proiecte orientate pe dezvoltarea sau pe transferul de inovații și suntem bucuroși să ne împărtășim expertiza, de exemplu ca centru de informare regional privind mobilitățile afiliat Agenției Naționale Germane.