Partnerji

DOMSPAIN CONSULTING SL, Španija

DomSpain (DS Formacio) je podjetje za izobraževanje, usposabljanje in svetovanje, ki deluje na nacionalni in mednarodni ravni. Ponuja vrsto storitev za javni in zasebni sektor Španije in je dejavno vpleteno v mednarodno okolje.

Oddelek za usposabljanje in izobraževanje podjetja DomSpain razvija izobraževalne programe znotraj naslednjih sklopov:

 • tečaji za odrasle kot so učenje tujih jezikov, spretnosti IKT, kuhanje, ples in izobraževalni programi, ki spodbujajo osebnostno rast;
 • poklicno izobraževanje: spretnosti IKT, učenje tujih jezikov, zaposljivost, učenje na delovnem mestu;
 • usposabljanje izobraževalcev: boljšanje jezikovnih kompetenc, uporaba digitalnih pripomočkov, učenje o metodah;
 • obšolske dejavnosti za otroke in starše: jezikovno izobraževanje, računalniško programiranje in varnost na spletu;

Podjetje vodi izobraževanje iz oči v oči in po spletu.

Tečaji potekajo v lastnih prostorih ter v šestih skupnostnih centrih in v petih šolah province Tarragona. Podjetje sodeluje z več kot 40 izobraževalci in ima približno 1400 študentov sleherno študijsko leto.

DomSpain premore visoko usposobljen tim IT, ki je izvedel različne nacionalne in internacionalne projekte, med njimi tudi vzpostavljanje izobraževalnih platform.

Podjetje se osredotoča na pomoč majhnim podjetjem in organizacijam. Posveča se družbenim vprašanjem. V svoje dejavnosti vključuje člane lokalne skupnosti, denimo delodajalce in zaposlene v lokalni vladi na vseh ravneh.

DESINCOOP, Portugalska

DESINCOOP je zadruga, ki ponuja storitve. Ustanovljena je bila v letu 2005. Storitve te zadruge so na področju ekonomskih, družbenih, izobraževalnih in kulturnih pobud. Zadruga ponuja inovativne rešitve za ljudi, ki tvegajo, da postanejo izključeni iz družbe zaradi etničnega porekla, starosti, spola in/ali invalidnosti, zaradi področja, kjer živijo. Zadruga ponuja rešitve za posamezen teritorij in za tiste, ki tam delujejo.

Glavne dejavnosti zadruge so študije, svetovanje, usposabljanje, izvajanje projektov, nudenje pomoči pri vzpostavljanju in delovanju storitev v bližini in za druge zadruge, za družbene in kulturne iniciative v lokalni skupnosti, če se vklapljajo v poslanstvo zadruge Desincoop. Njeno poslanstvo je uveljavljanje človekovih pravic in podpiranje trajnostnega razvoja.

LES APPRIMEURS, Francija

Zasebno podjetje Les Apprimeurs je bilo ustanovljeno leta 2013. Podjetje je specializirano za ustvarjanje digitalnih rešitev na področju izobraževanja, kulture in na področju usposabljanja. Rešitve so pisane na kožo naročnikov. Podjetje spodbuja razvoj temeljnih in mehkih spretnosti in omogoča vsem dostop do znanja. Pri tem izvaja vrsto različnih dejavnosti:

 • načrtovanje in razvoj digitalno obogatenih publikacij za mladino, šolo in univerzo, pa tudi za področje kulturne dediščine. Podjetje izdaja lastne publikacije in nudi storitve za ustanove in založbe;
 • razvoj digitalnih in izobraževalnih projektov, ki spodbujajo inovativno branje, učenje in nastanek ustvarjalnih rešitev. Še posebej se posveča dostopnosti digitalnih pripomočkov in vsebin. Les Apprimeurs je vpleteno v različne evropske projekte v vlogi koordinatorja ali partnerja;
 • izvajanje delavnic ob predstavitvi novih tehnoloških objav v želji, da jih nekatera učna občinstva usvojijo kljub svojim težavam: delavnice računalniškega programiranja, pisanja digitalnih knjig itd.;
 • usposabljanje za digitalno vodenje projektov in proizvodnjo digitalnih knjig za šole in univerze, za študente in za predstavnike posameznih poklicev.

ATFCT, Romunija

ATFCT usposablja in nadzoruje strokovnjake, ki delujejo na področju psihologije, pedagogike, medicine, socialnega dela in izobraževanja.

Ponuja psihološko, psihoterapevtsko in učno pomoč tisim, ki so v stiski (posameznikom in skupinam). Na zgoraj omenjenih področjih daje na razpolago svoje strokovno znanje.

Izvedenci ATFCT vodijo usposabljanja, delavnice, konference in seminarje na različne s psihologijo povezane teme. Vodijo jih za strokovnjake in za javnost.

Specializirane dejavnosti, ki jih izvajajo njihovi izvedenci – psihologi, psihoterapevti, pedagogi in izobraževalci – so pisane na kožo posameznikom, družinskim skupnostim in parom. Gre tudi za sistemsko obravnavo v konfliktnih situacijah.

ATFCT deluje kot koordinator ali partner v evropskih projektih.

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Slovenija

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je krovna organizacija in nacionalna mreža, ki starejšim omogoča osebnostno rast, da pričnejo opravljati nov poklic in da ostanejo vključeni v družbo. Od leta 1984 dalje se univerza razvija v mrežo danes 55-ih univerz po državi z več kot 21.000 študenti, 1.000 mentorji in 1.000 prostovoljci. Že leta 1984 je pričela razvijati družbeno angažirano izobraževanje starejših in družbeno angažirano umetnost v podporo lokalnemu razvoju in inovativnim socialnim praksam, ki izboljšujejo življenje starejših posameznikov in življenje v skupnosti.

Glavne dejavnosti so za različne skupine starejših, izobraževanje za strokovnjake na področju izobraževanja odraslih, geragogike in socialne gerantologije ter prostovoljstva v kulturi. Univerza ima svoj dokumentacijski center za izobraževanje starejših in druga vprašanja, ki jih zadevajo. Specializirana je za raziskovanje in razvoj izobraževalnih programov po analiziranih potrebah starejših, kampanje prepričevanje javnosti, mednarodno usposabljanje itd. Inštitut za disleksijo se osredotoča na prednosti otrok, odraslih in starejših odraslih z disleksijo.

Univerza je doslej sodelovala v več kot 30-ih evropskih, nacionalnih in drugih projektih. Vsi projekti so bili na področju izobraževanja starejših, medgeneracijskega učenja, lokalne skupnosti in na drugih raziskovalnih področjih. Univerza je dejavna na področju andragogike, disleksije, digitalnega izobraževanja itd. Je članica mednarodnih organizacija (ESREA, EURAG) in je soustanoviteljica mreže DANET.

Slovenska UTŽO izobraževanje v poznejših letih življenja obravnava kot način, ki preprečuje družbeno izključenost in kot pot dostojanstvenega in prispevajočega življenja v poznejših letih. Univerza si z izobraževanjem prizadeva tudi za večjo družbeno pravičnost na distributivni, kulturni in simbolni ravni (stereotipi, predsodki, diskriminacija). Starejšim omogoča, da so dejavni, videni in slišani.

Associazione N.E.T., Italija

Associazione N.E.T. je nepridobitno društvo, ustanovljeno leta 2001. Ustanovili so ga strokovnjaki s področja usposabljanja in izobraževanja. Društvo svoje delo posveča predvsem skupinam z družbenega roba kot so ženske, dolgotrajno nezaposleni, starejši, invalidne osebe in enostarševske družine. S pomočjo usposabljanja in zaposlovanja ter druženja tem skupinam pomaga. Društvo je zelo dejavno na lokalni in regionalni ravni, pri čemer sodeluje z javnimi ustanovami kot so regije, občine, lokalne zdravstvene ustanove, univerze, trgovinske zbornice itd. Društvo je dejavno v civilnem sektorju. Razvija trajnostne dejavnosti in dejavnosti pravične trgovine. Razvija trajnostno gospodarstvo na temelju mikro kreditov, pri tem pa sodeluje z zadrugami in društvi zasebnega sektorja, ki v Italiji marsikdaj nadomeščajo javni sektor.

Associazione N.E.T. prispeva k lokalnemu in regionalnemu razvoju tako, da organizira dejavnosti in razvija trajnostne projekte in programe v skupnosti. V zadnjem času se društvo posveča vrsti trajnostnih in pravičnih dejavnosti ter razvija inovativne akcije v podporo novim zamislim v povezavi z:

 • pravičnostjo za samostojne podjetnike
 • okoljem
 • organskim in biodinamičnim kmetovanjem
 • zdravim pripravljanjem in uživanjem hrane
 • trajnostnim turizmom

Associazione N.E.T. je članica dveh pomembnih mrež, prva je na evropski in druga na nacionalni ravni:

 1. I care network – največja mreža karitativnih društev in organizacij v Italiji. Članstvo od leta 2015
 2. MAG (Mutual Organisation for self management) podpira na nacionalni ravni društva, zadruge in organizacije civilnega sektorja, ukvarja se s pravičnimi financami in mikro krediti. Članstvo od leta

WISAMAR, Nemčija

Wisamar je akreditirana nepridobitna organizacija za izobraževanje, ustanovljena leta 2005, ki združuje 12 motiviranih strokovnjakov, ti pa delujejo na različnih področjih izobraževanja odraslih in usposabljanja. Področja vključujejo integracijo beguncev in jezikovne tečaje pa tudi projektni menedžment in mobilnost v Evropi.

Wisamar je doslej izvedel več kot 500 programov mobilnosti in več kot 50 projektov na področju razvoja in prenosa inovacij. Wisamarjev tim veseli, da lahko ponudi svoje znanje nemški Nacionalni agenciji, denimo na področju informiranja glede mobilnosti znotraj regije

Gerda Taro
1910 - 1937

Pioneer of war photography
Gerda Taro, nee Gerta Pohorylle, was born in Stuttgart and educated in Leipzig, Germany. As she is from a Jewish family, she flees from the Nazis to Paris in 1933. There she lives a bohemian lifestyle with her friend Ruth Cerf and eventually meets Endre Ernő Friedmann, better known today as Robert Capa. Together, they start documenting the Spanish Civil War in 1935, after Gerda had invented their alter egos in order to better sell Endre's and her own pictures. Inspired by their own political convictions, they only take pictures of the the fight of the republican troops against the rebellious franquist troops. Both of them try to be as close to the action as possible - a goal which eventually led to Gerda's death. Despite the fact that her pictures only cover 1 year of the war, her pictures are those that went around the world. Together with Robert Capa and with David Seymour, she developed modern war photography as we know it today during this short period of time. Since she officially was Capa's agent and he sold many of her pictures as his own, it took until the 2000s until people began to recognize her as an artist in her own right rather than only his partner: In 2007, the so-called Mexican Suitcase was found in Mexico City, a suitcase containing thousands of negatives believed lost by Capa, Taro and Seymour. Since then, many photographs originally attributed to Capa are known to have been taken by Gerda. However, during her short life, Taro was well known and when she was killed in 1937 by a tank, - she was only 26 - thousands of people attended her funeral in Paris. The funeral procession, led by Pablo Neruda and Louis Aragon, became a demonstration against fascism.

Marie-Claire Chevalier
1955 - 2022

The one whose trial for illegal abortion changed the law against abortion in France
In 1971, Marie-Claire Chevalier was 16 years old when she became pregnant after being raped by a boy two years older than her in high school. The young woman asked her mother to help her have an abortion. The mother turned to an underground doctor, but her daughter suffered a hemorrhage that forced her to the hospital. Her rapist, arrested for stealing a car, decides to turn her in against his own freedom. She is directly accused, as are four other women, including her mother, because in 1971 the voluntary termination of a pregnancy was illegal in France and punishable by six months to two years in prison. She was then convicted at the Bobigny trial and all were defended by lawyer Gisèle Halimi. Gisèle Halimi made of this trial and of Marie-Claire Chevalier a political symbol for the right to abortion. The case will forever mark French history and symbolize real progress for women's rights. Extremely mediatized, the trial closely followed by many personalities ends on a brilliant victory. Three years later this judgement, things started to move. This event contributed to the adoption of the Veil law and the legalization of abortion in France in 1975.

Having suffered greatly from this trial, she attempted suicide. Then, she chose to return to anonymity by changing her name. At her death, she received tributes from the President of the Republic, Emmanuel Macron and feminist associations.

Maria Lejárraga
1874 – 1974

She was writing and her husband harvesting the glory, fame and money!
Writer, feminist, deputy, polyglot and socialist who opposed to the death penalty and legal prostitution. She advocated for education, work and equal rights for women in Spain. A very open-minded and visionary woman who had to pay a high price imposed by her gender.

María Lejárraga comes from the region of La Rioja from an economically stable middle class family. She was able to receive good education and became a teacher. During her teaching career she discovered her passion for writing. She was very talented and ready to share her ideas and stories with the world. But, that´s where she bumped into a big obstacle. At the beginning of the XX century being a female writer was seen as immoral work, especially for an educator. If she had risked meeting her goals, she could have lost her teaching job. She found a solution to this problem in her marriage by publishing her works under her husband's name. So, she was writing and waiting at home and he was the one receiving praise and applause at the premiers of the plays. Before dying, her husband confirmed the rumours circulating in theatre circles that she was the true author of his works.
continue reading

Maria Lejárraga
1874 – 1974

She was writing and her husband harvesting the glory, fame and money!
Writer, feminist, deputy, polyglot and socialist who opposed to the death penalty and legal prostitution. She advocated for education, work and equal rights for women in Spain. A very open-minded and visionary woman who had to pay a high price imposed by her gender.

María Lejárraga comes from the region of La Rioja from an economically stable middle class family. She was able to receive good education and became a teacher. During her teaching career she discovered her passion for writing. She was very talented and ready to share her ideas and stories with the world. But, that´s where she bumped into a big obstacle. At the beginning of the XX century being a female writer was seen as immoral work, especially for an educator. If she had risked meeting her goals, she could have lost her teaching job. She found a solution to this problem in her marriage by publishing her works under her husband's name. So, she was writing and waiting at home and he was the one receiving praise and applause at the premiers of the plays. Before dying, her husband confirmed the rumours circulating in theatre circles that she was the true author of his works.
continue reading

Maria Lejárraga
1874 – 1974

She was writing and her husband harvesting the glory, fame and money!
Writer, feminist, deputy, polyglot and socialist who opposed to the death penalty and legal prostitution. She advocated for education, work and equal rights for women in Spain. A very open-minded and visionary woman who had to pay a high price imposed by her gender.

María Lejárraga comes from the region of La Rioja from an economically stable middle class family. She was able to receive good education and became a teacher. During her teaching career she discovered her passion for writing. She was very...
continue reading