Učbenik

konceptualno ozadje pozabljenih in nevidnih žensk

Ta učbenik vam bo pomagal, da spoznate nekatere zanimive in močne ženske iz preteklosti in sedanjosti. Ker ste izobraževalec odraslih, se boste učili tudi o tem, kako uporabiti pripovedi žensk, kako te pripovedi lahko pomagajo odraslim učencem, da so za izobraževanje motivirani, da jih učenje zanima in da zvedo več o ženski naravi, njenem jeziku, miselnih konceptih, pravicah, dosežkih in njihovem prispevku k družbeni blaginji. Še več, poglobili se boste v skupne evropske vrednote in ugotavljali do kakšne mere jim resničnost žensk sledi.

ČEMU? ZATO, DA

omogočimo starejšim/starejšim ženskam, da postanejo nosilci pravic, pa tudi dejavni in prispevajoči državljani

razpravljamo o socialno-kulturnem spolu na posameznih področjih življenja

se spomnimo korakov, ki so jih ženske v evropskih državah naredile zato, da so postale bolj enakovredne sredi pravičnejše družbe

preučimo pomen jezika, značilnega za socialno-kulturni spol žensk in moških in za komunikacijo med njima

zberemo pripovedi o socialno-kulturnem spolu v preteklosti in v današnjem času, ter okrepimo zavedanje o obstoju pozabljenih žensk in njihovega prispevka za skupnost

preučimo socialno-kulturni spol in starost ter specifične družbene stereotipe, ki se vežejo na starost in ženske

pregledamo in znova preučimo evropske vrednote in pravice ter ugotovimo v kakšni meri se prekrivajo z vrednotami žensk in njihovimi pravicami ter njihovo pravico, da utrdijo svojo lastno identiteto in svojo evropsko identiteto

podrobno preučimo odnos starejših žensk do lastnega telesa in sram, ki ga občutijo glede svojega starajočega se telesa

se spoznamo z izobraževanjem starejših, ki upošteva dimenzijo socialno-kulturnega spola in razvijemo program za izobraževalce odraslih

se spoznamo z izobraževanjem starejših, ki upošteva dimenzijo socialno-kulturnega spola in razvijemo program za izobraževalce odraslih