Digitalne knjige - pripovedovanje zgodb

Naše lokalne skupine starejših so razvile te digitalne zgodbe. Zgodbe prinašajo poglede starejših na družbo in vprašanja socialno-kulturnega spola.

Zgodbe govorijo o tem, kako starejši vidijo vlogo žensk skozi posamezna zgodovinska obdobja evropske zgodovine. To so zgodbe o njihovem vpogledu vase in njihovem premisleku.